Προγράμματα

E – systima Υπηρεσίες / Προγράμματα

JAVA
C
C++
MATHEMATICA
ANDROID
LINUX
CSS
LATEX
PYTHON
R
PASCAL
AUTOCAD
HTML
PHP
RPOLOG
MySQL
PHOTOSHOP
P
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ORIGIN
InDESING
ILLUSTRATOR
JAVASCRIPT
FLASH
JOOMLA
ADOBE
MAPLE
LINUX
PERL

Είμαστε δίπλα σας

  • Στη διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων
  • Στην εισαγωγή των δεδομένων στο λογισμικό
  • Στην συλλογή πρωτογενών δεδομένων
  • Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων
  • Στην διατύπωση των συμπερασμάτων