Στατιστικές Αναλύσεις SPSS

E – systima Υπηρεσίες / Στατιστικές αναλύσεις SPSS

Τώρα πιο γρήγορα από ποτέ και πάντα με την ποιότητα του e-systima

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο E-Systima διαθέτει μια ομάδα από ειδικούς στις στατιστικές αναλύσεις. Aναλαμβάνουμε λοιπόν να σας βοηθήσουμε μέσω μαθημάτων δια ζώσης, online και με τις εργασίες σας που απαιτούν κάποια στατιστική ανάλυση

 

 • Κατασκευή/ανεύρεση ερωτηματολογίου
 • Διαμοιρασμός
 • Μεταφορά ερωτηματολογίων από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή (SPSS)
 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Περιγραφική Στατιστική
 • Επαγωγική Στατιστική
 • Συμπεράσματα

 

 

 Κατασκευή/ανεύρεση ερωτηματολογίου

 • Αναλαμβάνουμε την προσαρμογή εγκεκριμένων από την βιβλιογραφία ερωτηματολογίων ακριβώς στο θέμα της έρευνάς σας.
 • Κατασκευή νέων ερωτηματολογίων
 • Ανάλυση αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha)
 • Διεξαγωγή Πιλοτικής έρευνα-Στάθμιση

 

Διαμοιρασμός

 • Αναλαμβάνουμε να μοιράσουμε το ερωτηματολόγιό σας ηλεκτρονικά
 • Πέρασμα ερωτηματολογίου σε Google Forms για να μπορείτε να το μοιράσετε κι εσείς με ένα link.

 

Μεταφορά ερωτηματολογίων από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή (SPSS)

Αναλαμβάνουμε το χρονοβόρα διαδικασία περάσματος των απαντήσεων από έντυπα σε Excel ή SPSS.

 

Μεθοδολογία έρευνας

Αναλαμβάνουμε τη συγγραφή της μεθοδολογίας με την οποία έγινε η έρευνα, την περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και τις αναλύσεις που θα περιλαμβάνει το τελικό αρχείο.

 

Περιγραφική Στατιστική

Είναι το πιο εκτενές στάδιο μιας ανάλυσης, αν και όχι το σημαντικότερο. Εδώ, παρουσιάζονται με χρήση ποσοστών, μέσων τιμών και τυπικών αποκλίσεων οι απαντήσεις των ερωτηθέντων, ανάλογα με τους τύπους των μεταβλητών που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο και ανάλογα με τις εγκεκριμένες από τη βιβλιογραφία ομαδοποιήσεις των κλιμάκων του.

 

Επαγωγική Στατιστική

Το στάδιο αυτό είναι και το σημαντικότερο όλης της έρευνας, καθώς μέσω αυτού απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί. Χρησιμοποιούνται επαγωγικοί έλεγχοι υποθέσεων (t-test, Mann-Whitney, Anova, Kruskal-Wallis, Pearson, Spearman, Chi-Square και πολλές άλλες αναλύσεις), προκειμένου να αναδειχθούν στατιστικά σημαντικές εξαρτήσεις/διαφοροποιήσεις.

 

Συμπεράσματα

Στο στάδιο αυτό, γίνεται μία σύνοψη των αποτελεσμάτων της ανάλυσης που προηγήθηκε.

 

Επιπλέον:

 • Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis)
 • Ανάλυση κατά συστάδες (Cluster Analysis)
 • Μοντέλα παλινδρόμησης (γραμμικά, λογιστικά κλπ)
 • Σύνθετα μοντέλα (MANOVA, ANCOVA, n-Way ANOVA)
 • Moderation Analysis

*** Όλα τα παραπάνω, μπορούν φυσικά να γραφούν βάσει των κανονισμών του APA, ώστε να καλυφθούν ανάγκες που παρουσιάζονται σε ΔΟΚΙΜΙΑ ή ΑΡΘΡΑ.

Τι είναι το SPSS?

Το SPSS είναι ένα στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων, το οποίο προσφέρει στο χρήστη δυνατότητες για δημιουργία αναφορών, ανάλυση και μοντελοποίηση δεδομένων καθώς και για γραφική αναπαράσταση τους. Διαθέτει πολλές στατιστικές συναρτήσεις για ανάλυση δεδομένων μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον.

Με την βοήθεια του SPSS όλα τα στάδια της αναλυτικής διαδικασίας ολοκληρώνονται κάτω από ένα ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας καλύπτοντας την ανάλυση από άκρο σε άκρο.

Δέσμευση μας είναι μια επιτυχημένη εργασία.

Είμαστε δίπλα σας

 • Στην κατασκευή/ανεύρεση ερωτηματολογίου
 • Διαμοιρασμός
 • Στην μεταφορά από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή(spss)
 • Στην μεθοδολογία έρευνας
 • Στην περιγραφική και επαγωγική στατιστική
 • Στα συμπεράσματα