Στατιστικές Αναλύσεις SPSS

E – systima Υπηρεσίες / Στατιστικές αναλύσεις SPSS

Τώρα πιο γρήγορα απο ποτέ και πάντα με την ποιότητα του e-systima

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο E-Systima διαθέτει μια ομάδα από ειδικούς στις στατιστικές αναλύσεις. Aναλαμβάνουμε λοιπόν να σας βοηθήσουμε και με την εργασίες σας που απαιτούν κάποια στατιστική ανάλυση.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του e-systima με την χρήση ειδικού λογισμικού έχουν αυτοματοποιήσει το διαδικαστικό κομμάτι της διαδικασίας, με σκοπό όλος ο διαθέσιμος χρόνος μέχρι την παράδοση, να αφιερώνεται στην βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της εκάστοτε έρευνας.

Έτσι, σε ελάχιστο χρόνο, παρέχουμε σφαιρική μελέτη του θέματος, αντιμετωπίζοντας κάθε εργασία με την μοναδικότητα που της αρμόζει!

Τι είναι το SPSS?

Το SPSS είναι ένα στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων, το οποίο προσφέρει στο χρήστη δυνατότητες για δημιουργία αναφορών, ανάλυση και μοντελοποίηση δεδομένων καθώς και για γραφική αναπαράσταση τους. Διαθέτει πολλές στατιστικές συναρτήσεις για ανάλυση δεδομένων μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον.

Με την βοήθεια του SPSS όλα τα στάδια της αναλυτικής διαδικασίας ολοκληρώνονται κάτω από ένα ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας καλύπτοντας την ανάλυση από άκρο σε άκρο.

Δέσμευση μας είναι μια επιτυχημένη εργασία.

Είμαστε δίπλα σας

  • Στη διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων
  • Στην εισαγωγή των δεδομένων στο λογισμικό
  • Στην συλλογή πρωτογενών δεδομένων
  • Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων
  • Στην διατύπωση των συμπερασμάτων